Regulamin Klif Ladies Cup

 

  • 1 Wstęp

1.1 Niniejszy dokument zwany dalej regulaminem, określa zasady i warunki, które określają uczestnictwo w Klif Ladies Cup.

1.2 Każdy z uczestników zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją postanowień regulaminu.

1.3 Uczestnik nie może tłumaczyć się ani zasłaniać nieznajomością regulaminu, w szczególności w przypadku sytuacji zmuszającej do podjęcia działań przez organizatorów.

1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do „usunięcia” z rozgrywek poszczególnych uczestników w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.

1.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie. Organizator zmuszony jest do poinformowania uczestników imprezy o zmianach w regulaminie.

 

  • 2 Informacje ogólne

1.1 Klif Ladies Cup„Ten turniej nie jest powiązany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. lub jej licencjodawców”.

1.2 Organizator – organizatorami turnieju są:

  • Klif Esports, sekcja e-sportowa Klubu Sportowego Klif Chłapowo
  • Akademia Piłkarska LG Gdańsk
  • Ladies Football Academy Szczecin

1.3 Uczestnik – klub oraz reprezentantka zgłoszona przez klub do udziału w rozgrywkach.

1.4 Udział w rozgrywkach jest otwarty dla wszystkich klubów zgłoszonych do rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej lub innych rozgrywek europejskich na szczeblu lig krajowych na sezon 2019/20.

1.5 Administrator – członek Klif Esports, zaprezentowany przed inauguracją turnieju jako administrator.

1.6 Decyzja administratora jest niepodważalna i ostateczna.

1.7 Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć oraz nagrań z ich udziałem wykonanych podczas trwania danej imprezy. Impreza nie jest imprezą masową. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich materiałów video/foto z imprezy do promocji kolejnych wydarzeń.

1.8 Uczestnik wyraża zgodą na oznaczanie go oraz wspominanie z imienia i nazwiska w postach, zdjęciach i materiałach wideo na profilach social media, stronach www, artykułach prasowych itp. prowadzonych przez Klif Esports lub powiązanych w jakikolwiek sposób bezpośredni lub pośredni z sekcją.

 

  • 3 Przystąpienie do turnieju

1.1 Warunkiem udziału w turnieju jest wytypowanie przez klub jednej reprezentantki oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego pod wskazanym adresem www najpóźniej do soboty 9 maja 2020 r. do godz. 12:00.

1.2 Turniej przeznaczony jest wyłącznie dla dziewcząt, kobiet. Reprezentantka klubu powinna mieć powyżej 10 roku życia.

1.3 Reprezentantka musi posiadać lub należy zapewnić jej we własnym zakresie konsolę PlayStation 4, abonament PS Plus umożliwiający dostęp do gry sieciowej, pełną wersję  gry FIFA 20 oraz dostęp do internetu.

1.4 Klub zgłaszający reprezentantkę ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość podanych danych osobowych.

1.5 Udział w zawodach jest bezpłatny.

1.6 Liczba uczestniczących klubów w turnieju jest ograniczona do 256 zawodników.

1.7 Osoby biorące udział w zawodach myszą potwierdzić swoją obecność przed rozpoczęciem turnieju w dniu planowanych rozgrywek między godz. 17:30 do 18:00 na stronie turniejowej w celu weryfikacji.

1.8 Uczestnik ma prawo zrezygnować z turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja jest równoznaczna z przyznaniem walkowera / walkowerów ( wynik 3:0 ) na niekorzyść rezygnującego oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach.

 

  • 4 Informacje o przebiegu zawodów

1.1 Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).

1.2 Zmagania prowadzone są na konsolach PlayStation 4, oraz w grze FIFA 20.

1.3 Impreza jest promocją Klubu Sportowego Klif Chłapowo, Akademii Piłkarskiej LG Gdańsk, Ladies Football Academy Szczecin oraz gry FIFA 20.

1.4 Zawody odbywają się w ciągu jednego dnia. Planowany start turnieju to sobota,  9 maj 2020 r. o godz. 18:00, zakończenie ok. godz. 23:00 w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

1.5 Przebieg turnieju w tym terminarz, drabinka pucharowa oraz rejestracja i weryfikacja wyników spotkań prowadzone są za pośrednictwem serwisu on-line znajdującego się pod adresem toornament.com.

1.6 Zawody odbywają się na płaszczyźnie rozgrywek pucharowych.

1.7 System rozgrywek:

Uczestnicy zostają rozlosowani w pary w systemie pucharowym

II Losowanie poszczególnych par uczestników odbywa się przed rozpoczęciem zawodów

III Mecze rozgrywane są w formacie BO1 ( ‚best of one’ ) do jednej wygranej

IV W przypadku remisu w podstawowym czasie gry, rozgrywany zostaje mecz dodatkowy w oparciu o zasadę tzw. złotego gola ( golden goal ). Ostatecznie pojedynek wygrywa zawodnik, który jako pierwszy strzelił bramkę w spotkaniu następującym po meczu zakończonym wcześniej remisem

V Na rozegranie każdego spotkania ( każdej rundy ) uczestnicy mają 30 min licząc od godz. 18:00 tj. czas na rozegranie rund:

1 runda – 18:00 – 18:30

2 runda – 18:30 – 19:00 itd. zgodnie ze schematem aż do końca zawodów

1.8 W przypadku przekroczenia czasowego przez jednego lub dwóch uczestników danego spotkania, istnieje możliwość przyznania walkowera w pierwszym przypadku lub losowego walkowera w drugim.

1.9 Dla spotkań półfinałowych oraz finału przewiduje się transmisję live w niedzielę 10 kwietnia o godz. 20:00 ( retransmisję rozegranych już spotkań ) w związku z czym zawodnicy zobowiązują się do przesłania klipów video z konsol PlayStation 4 ( o długości 30 min zawierających pełny czas meczu od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego tj. końca regulaminowego czasu gry w przypadku zwycięstwa jednej ze stron lub z dodatkowym spotkaniem, gdzie rozstrzygać będzie zasada złotego gola ) do administratora turnieju do 10 minut po oficjalnym terminie zakończenia pojedynku tj. terminu wyznaczonego przez organizatora.

2.0 W przypadku niedostarczenia nagrań ze spotkań, organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagród uczestnikom.

2.1 W jakichkolwiek sytuacjach spornych decydujące słowo posiada administrator.

2.2 W przypadku wystąpienia problemów technicznych / niesportowego zachowania należy zgłaszać się w trakcie trwania spotkania do administratora.

2.3 Wszelkie kwestie zgłaszane po zakończeniu spotkania nie będę rozstrzygane.

 

  • 5. Ustawienia gry FIFA 20

1.1 Wybór zespołu: dopuszcza się wszystkie klubu oraz reprezentacje znajdujące się w grze FIFA 20 z wyłączaniem drużyn kobiecych oraz zespołów specjalnych jak Adidas All-Stars itd.

1.2 Wyłącza się z rozgrywki drużyny kobiece z powodu braku możliwości rozgrywania meczy pomiędzy zespołami męskimi, a kobiecymi.

1.2 Uczestnik ma prawo do zmiany zespołu po każdej rozegranej rundzie.

1.3 Długość połowy: 6 min

1.4 Sterowanie: Dowolne

1.5 Szybkość: Normalnie

1.6 Typ składu: Online

1.7 System obrony: Nowy system obrony

1.8 Pozostałe ustawienia: Domyślnie / Dowolnie

 

  • 6. Nagrody 

1.1 Rozróżnia się nagrody dla uczestników zajmujących ostatecznie:

I 1 miejsce – puchar pamiątkowy + bon na sprzęt sportowy o wartości 1 000 PLN – ufundowany przez firmę RT TRANS

II 2 miejsce – puchar pamiątkowy + bon na sprzęt sportowy o wartości 600 PLN – ufundowany przez firmę EDIL

III 3 miejsce – puchar pamiątkowy + bon na sprzęt sportowy o wartości 300 PLN oraz półroczny voucher na bezpłatne korzystanie z aplikacji SportBM

IV 4 miejsce –  pamiątkowy puchar

1.2 Opcjonalnie dyplomy dla miejsc 1-4

 

  • 7. Postanowienia końcowe

1.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeprowadzeniem turnieju, jeżeli nastąpiły one na skutek wydarzeń niezależnych oraz zdarzeń, których organizator nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

1.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego gracza oraz za wszelkie kwestie wynikające z tego tytułu.

1.3 Wszelkie inne kwestie dotyczące imprez prowadzonych przez Klif Esports rozstrzygane są przez organizatorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *