Regulamin Klif Esports League

 

  • 1 Wstęp

1.1 Niniejszy dokument zwany dalej regulaminem, określa zasady i warunki, które określają uczestnictwo w Klif Esports League, lidze organizowanej przez Klif Esports sekcję e-sportową Klubu Sportowego Klif Chłapowo.

1.2 Każdy z uczestników zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją postanowień regulaminu.

1.3 Uczestnik nie może tłumaczyć się ani zasłaniać nieznajomością regulaminu, w szczególności w przypadku sytuacji zmuszającej do podjęcia działań przez organizatorów.

1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do „usunięcia” z rozgrywek poszczególnych graczy w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.

1.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie. Organizator zmuszony jest do poinformowania uczestników imprezy o zmianach w regulaminie.

 

  • 2 Informacje ogólne

1.1 Uczestnik – każda osoba biorąca udział w Klif Esports League prowadzonej przez Klif Esports.

1.2 Udział w rozgrywkach jest otwarty dla każdego.

1.3 Administrator turnieju – członek Klif Esports, zaprezentowany przed inauguracją ligo jako administrator.

1.4 Decyzja administratora jest niepodważalna i ostateczna.

1.5 Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć oraz nagrań z ich udziałem wykonanych podczas trwania danej imprezy. Impreza nie jest imprezą masową. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich materiałów video/foto z imprezy do promocji kolejnych wydarzeń.

1.6 Uczestnik wyraża zgodą na oznaczanie go oraz wspominanie z imienia i nazwiska w postach, zdjęciach i materiałach wideo na profilach social media prowadzonych przez Klif Esports oraz powiązanych z sekcją.

 

  • 3 Przystąpienie do turnieju

1.1 Warunkiem udziału w turnieju jest posiadanie konsoli PlayStation 4, abonamentu PS Plus, pełnej wersji gry FIFA 20 oraz zapisanie się on-line pod wskazanym adresem www.

1.2 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość podanych danych osobowych.

1.3 Udział w lidze jest bezpłatny.

1.4 Liczba uczestników ograniczona jest do 16 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5 Osoby biorące udział w zawodach myszą potwierdzić swoje przystąpienie przed rozpoczęciem zawodów w celu weryfikacji.

1.7 Uczestnik ma prawo zrezygnować z ligi w trakcie jego trwania. Rezygnacja jest równoznaczna z przyznaniem walkowera / walkowerów ( wynik 3:0 ) na niekorzyść rezygnującego oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach.

 

  • 4 Informacje o przebiegu zawodów

1.1 Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).

1.2 Zmagania prowadzone są na konsolach PlayStation 4, oraz w grze FIFA 20.

1.3 Impreza jest promocją Klubu Sportowego Klif Chłapowo oraz gry FIFA 20.

1.4 Liga w tym terminarz oraz tabela prowadzone są za pośrednictwem serwisu on-line znajdującego się pod adresem challonge.com.

1.5 Zawody odbywają się na płaszczyźnie rozgrywek ligowych.

1.6 System rozgrywek:

Uczestnicy zostają przydzieleni do jednej, 16 osobowej ligi.

II Losowanie kolejności uczestników odbywa się przed rozpoczęciem zawodów.

III Mecze rozgrywane są na zasadzie „każdy z każdym”, mecz + rewanż w systemie BO1 ( best of one ).

IV O kolejności zawodników decydują kolejno punkty ( 3 pkt – zwycięstwo, 1 pkt – remis, 0 pkt – porażka ), bilans bramkowy, mecz bezpośredni.

V W przypadku braku różnicy, o kolejności miejsc decyduje dodatkowy mecz dwóch spornych stron.

1.6 W jakichkolwiek sytuacjach spornych decydujące słowo posiada administrator.

1.7 W przypadku wystąpienia problemów technicznych / niesportowego zachowania należy zgłaszać się w trakcie trwania spotkania do administratora.

1.8 Wszelkie kwestie zgłaszane po zakończeniu spotkania nie będę rozstrzygane.

 

  • 5. Ustawienia gry FIFA 20

1.1 Wybór zespołu: dopuszcza się wszystkie klubu oraz reprezentacje znajdujące się w grze FIFA 20 z wyłączaniem drużyn kobiecych oraz zespołów specjalnych jak Adidas All-Stars.

1.2 Uczestnik ma możliwość zmiany zespołu po każdym spotkaniu.

1.3 Ustawienia sieciowe: składy on-line

1.4 Długość połowy 6 min / połowa

1.5 Poziom trudności: Legendarny

1.7 Sterowanie: Dowolne

1.8 Stadion: Dowolny

1.9 Pogoda: Bezchmurnie

2.0 Pora dnia: Noc

2.1 Kamera: Domyślna

2.2 System obrony: Nowy system obrony

2.3 Pozostałe ustawienia: Domyślnie

 

  • 6. Nagrody 

1.1 Rozróżnia się nagrody dla zawodów płatnych oraz bezpłatnych:

a) Turniej płatny: nagrody rzeczowe lub/i cała pula z „wpisowego” rozdzielona między czterech lub trzech najlepszych graczy turnieju wg stawek ustalonych przez administratora.

b) Turniej bezpłatny: nagrody rzeczowe wskazane przed rozpoczęciem turnieju przez organizatora.

1.1.1 Jako nagrody rzeczowe uznaje się wszelkie rzeczy materialne z wyłączeniem pieniędzy takie jak bony podarunkowe, elektronika itp.

1.2 Opcjonalnie: puchary oraz dyplomy dla graczy z miejsc 1-4

 

  • 7. Postanowienia końcowe

1.1 Wszelkie inne kwestie dotyczące imprez prowadzonych przez Klif Esports rozstrzygane są przez organizatorów.

 

Komentarze