Jesteśmy integralną częścią Klubu Sportowego KLIF Chłapowo, wspieramy jego działania podporządkowujemy się uchwałom władz Klubu. Regulamin wewnętrzny KLIF Team został dostosowany do potrzeb i specyfiki sekcji kolarskiej Klubu. Regulamin może ulegać zmianie stosownie do potrzeb i oczekiwań członków KLIF Team. Członkiem sekcji kolarskiej KLIF Team może zostać osoba która złoży deklarację członkowską a władze Klubu przyjmą w poczet członków. Składanie deklaracji członkowskiej jest obowiązkowe corocznie. Określenie w niej swojego członkostwa (np. Zawodnik lub Pasjonat) obliguje do uczestnictwa w klubie zgodnie z postanowieniami w regulaminie. Rezygnacja z członkostwa w Klubie może nastąpić po sezonie startowym w miesiącach październik- grudzień.

 

Członkowie: ich prawa i obowiązki

Członkowie Klubu sekcji kolarskiej KLIF Team dzielą się na;

 1. Członków Zawodników oraz Zawodników Juniorów.
 2. Członków Pasjonatów.
 3. Członków Sympatyków.
 4. Członków Honorowych.

 

Regulamin wewnętrzny KLIF Team stanowi:

 

Członek Zawodnik oraz Zawodnik Junior.

 1. Aktywnie uczestniczy we wspólnych treningach i ich planowaniu.
 2. Pomaga przy realizacji wydarzeń, imprez organizowanych przez Klub.
 3. Udział w planowaniu długoterminowym i doraźnym wspólnych startów w zawodach.
 4. Wzorowy przykład, doradztwo i pomoc dla młodszych członków KLIF Team
 5. Biorąc udział w zawodach mtb/szosowych aktywnie wspomaga jazdę całego zespołu lub grupy dla realizacji zadań ujętych w planie przedstartowym.
 6. Uczestniczy w 5-8 zawodach w roku.
 7. Uczestniczyć w zawodach, stawać na podium zawsze pod szyldem i w stroju KLIF TEAM.
 8. Członek Zawodnik oraz Zawodnik Junior otrzymuje 1x / 2lata spersonalizowany strój kolarski
 9. Korzysta ze wspólnych wyjazdów na wspólnie wybrane treningi i zawody opłacane w całości lub częściowo przez Klub.
 10. Członek Zawodnik ma znaczący wpływ na dobór innych członków do naszej sekcji kolarskiej.

Członek Pasjonat 

 1. Aktywnie uczestniczy we wspólnych treningach i ich planowaniu.
 2. Podnosi swoje umiejętności sportowe.
 3. Pomaga przy realizacji wydarzeń, imprez organizowanych przez Klub.
 4. Członek Pasjonat oraz Pasjonat Junior otrzymuje co 3 lata strój kolarski.
 5. Korzysta ze wspólnych wyjazdów na wspólnie wybrane treningi i zawody opłacanew całości lub częściowo przez Klub.
 6. Pomoc przy naprawie sprzętu dla członków Pasjonat Junior z części zakupionychprzez zainteresowanego.

Członek Sympatyk

 1. Wspiera aktywnie działania podejmowane przez Klub.
 2. Uczestniczy w imprezach sportowych kibicując, wspomagając technicznie,logistycznie członków Klubu.
 3. Może korzystać ze wspólnych wyjazdów na zawody.

Zadeklarowana przynależność do sekcji kolarskiej KLIF Team uprawnia każdego z członków tej sekcji do korzystania z obiektów, usług, ofert na preferencyjnych warunkach, które nasz Klub wynegocjuje u innych podmiotów. Członkowie o takiej możliwości będą niezwłocznie powiadamiani.

Regularne opłacanie składek jest obowiązkiem każdego członka sekcji kolarskiej KLIF TEAM w wysokości:

 1. Członek Zawodnik oraz Zawodnik Junior 30 PLN/ miesiąc.
 2. Członek Pasjonat 20 PLN/ miesiąc.
 3. Członek Sympatyk zwolniony ze składki.
 4. Członek Honorowy zwolniony ze składki.

Z ważnych przyczyn osobistych (trudna sytuacja materialna, czasowa przerwa w treningach skutkująca chwilowym nieuczestniczeniem w zawodach) członek Klubu może wystąpić z wnioskiem o czasowe zawieszenie płacenia składek członkowskich. Wpłata składek do dnia 12 danego miesiąca. Akceptuje się również wpłaty kwartalne i półroczne. Niepłacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy może skutkować wygaśnięciem członkostwa w Klubie.

 

Do pobrania:

 1. Deklaracja członkowska 2020
 2. Deklaracja-Junior-XII 2020
 3. Konto bankowe