Jesteśmy integralną częścią Klubu Sportowego KLIF Chłapowo, wspieramy jego działania i podporządkowujemy się uchwałom władz Klubu. Regulamin wewnętrzny KLIF Team został dostosowany do potrzeb i specyfiki sekcji kolarskiej Klubu. Regulamin może ulegać zmianie stosownie do potrzeb i oczekiwań członków KLIF Team.

Członkiem sekcji kolarskiej KLIF Team może zostać osoba która złoży deklarację członkowską a władze Klubu przyjmą w poczet członków. Składanie deklaracji członkowskiej jest obowiązkowe corocznie. Określenie w niej swojego członkostwa (np. Zawodnik lub Pasjonat) obliguje do uczestnictwa w klubie zgodnie z postanowieniami w regulaminie.

Rezygnacja z członkostwa w Klubie może nastąpić po sezonie startowym w miesiącach październik- grudzień.

 

Członkowie: ich prawa i obowiązki

Członkowie Klubu sekcji kolarskiej KLIF Team dzielą się na;

 1. Członków Zawodników oraz Zawodników Juniorów.
 2. Członków Pasjonatów oraz Pasjonatów Juniorów.
 3. Członków Sympatyków
 4. Członków Honorowych.

 

Regulamin wewnętrzny KLIF Team stanowi:

 

Członek Zawodnik oraz Zawodnik Junior.

 1. Aktywnie uczestniczy we wspólnych treningach i ich planowaniu.
 2. Pomaga przy realizacji wydarzeń, imprez organizowanych przez Klub.
 3. Udział w planowaniu długoterminowym i doraźnym wspólnych startów w zawodach.
 4. Wzorowy przykład, doradztwo i pomoc dla młodszych członków KLIF Team
 5. Biorąc udział w zawodach mtb/szosowych aktywnie wspomaga jazdę całego zespołulub grupy dla realizacji zadań ujętych w planie przedstartowym.
 6. Uczestniczy w 5-8 zawodach w roku.
 7. Uczestniczyć w zawodach, stawać na podium zawsze pod szyldem i w stroju KLIFTEAM.
 8. Członek Zawodnik oraz Zawodnik Junior otrzymuje 1x w roku spersonalizowanystrój kolarski.
 9. Korzysta ze wspólnych wyjazdów na wspólnie wybrane treningi i zawody opłacanew całości lub częściowo przez Klub.
 10. Członek Zawodnik ma znaczący wpływ na dobór innych członków do naszej sekcji kolarskiej.

Członek Pasjonat oraz Pasjonat Junior

 1. Aktywnie uczestniczy we wspólnych treningach i ich planowaniu.
 2. Podnosi swoje umiejętności sportowe.
 3. Pomaga przy realizacji wydarzeń, imprez organizowanych przez Klub.
 4. Członek Pasjonat oraz Pasjonat Junior otrzymuje co 3 lata strój kolarski.
 5. Możliwość korzystania nieodpłatnego ze zorganizowanych treningów pod opiekątrenerską i starszej doświadczonej części teamu.
 6. Korzysta ze wspólnych wyjazdów na wspólnie wybrane treningi i zawody opłacanew całości lub częściowo przez Klub.
 7. Pomoc przy naprawie sprzętu dla członków Pasjonat Junior z części zakupionychprzez zainteresowanego.

Członek Sympatyk

 1. Wspiera aktywnie działania podejmowane przez Klub.
 2. Uczestniczy w imprezach sportowych kibicując, wspomagając technicznie,logistycznie członków Klubu.
 3. Może korzystać ze wspólnych wyjazdów na zawody.

Zadeklarowana przynależność do sekcji kolarskiej KLIF Team uprawnia każdego z członków tej sekcji do korzystania z obiektów, usług, ofert na preferencyjnych warunkach, które nasz Klub wynegocjuje u innych podmiotów. Członkowie o takiej możliwości będą niezwłocznie powiadamiani.

Regularne opłacanie składek jest obowiązkiem każdego członka sekcji kolarskiej KLIF TEAM w wysokości:

 1. Członek Zawodnik oraz Zawodnik Junior 30 PLN/ miesiąc.
 2. Członek Pasjonat 20 PLN/ miesiąc.
 3. Członek Pasjonat Junior 10 PLN/ miesiąc.
 4. Członek Sympatyk zwolniony ze składki.
 5. Członek Honorowy zwolniony ze składki.

Z ważnych przyczyn osobistych (trudna sytuacja materialna, czasowa przerwa w treningach skutkująca chwilowym nieuczestniczeniem w zawodach) członek Klubu może wystąpić z wnioskiem o czasowe zawieszenie płacenia składek członkowskich. Wpłata składek do dnia 12 danego miesiąca. Akceptuje się również wpłaty kwartalne i półroczne. Niepłacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy może skutkować wygaśnięciem członkostwa w Klubie.

 

Do pobrania:

 1. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (.pdf)
 2. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA JUNIOR (.pdf)